qzgx.net
当前位置:首页 >> 江南春 杜牧带拼音 >>

江南春 杜牧带拼音

江南春 杜牧 qiān lǐ yīng tí lǜ yìng hóng 千 里 莺 啼 绿 映 红 , shuǐ cūn shān guō jiǔ qí fēng 水 村 山 郭 酒 旗 风 .nán cháo sì bǎi bā shí sì 南 朝 四 百 八 十 寺 , duō shǎo lóu tái yān yǔ zhōng 多 少 楼 台 烟 雨 中 .

qian li ying ti lv ying hong shui cun shan guo jiu qi feng nan chao si bai ba shi si duo shao lou tai yan yu zhong

jiāng nán chūn 江南春 qiān lǐ yīng tí lǜ yìng hóng 千 里 莺 啼 绿 映 红 ,shuǐ cūn shān guō jiǔ qí fēng 水 村 山 郭 酒 旗 风 .nán cháo sì bǎi bā shí sì 南 朝 四 百 八 十 寺 ,duō shǎo lóu tái yān yǔ zhōng 多 少 楼 台 烟 雨 中 .古体诗的字数和诗行

《江南春》的读音是:《jiāng nán chūn 》qiān lǐ yīng tí lǜ yìng hóng ,shuǐ cūn shān guō jiǔ qí fēng .nán cháo sì bǎi bā shí sì ,duō shǎo lóu tái yān yǔ zhōng .1、原文 《江南春》唐代杜牧 千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风. 南朝四百八十寺

朝代:北宋 波渺渺,柳依依,孤村芳草远,斜日杏花飞.江南春尽离肠断,苹满汀洲人未归.jiāng nán chūn shī rén:kòu zhǔn cháo dài:běi sòng bō miǎo miǎo,liǔ yī yī,gū cūn fāng cǎo yuǎn,xié rì xìng huā fēi.jiāng nán chūn jìn lí cháng duàn,píng mǎn tīng zhōu rén wèi guī.

江南春绝句 杜牧 千里莺啼绿映红, 水村山郭酒旗风. 南朝四百八十寺, 多少楼台烟雨中. [注释] 1. 莺啼:即莺啼燕语. 2. 郭:外城.此处指城镇. 3. 酒旗:一种挂在门前以作为酒店标记的小旗. 4. 南朝:指先后与北朝对峙的宋、齐、梁、陈

千里莺啼绿映红,水村山 郭uō uó 酒旗风.南朝四百八十 寺sì-shì ,多少楼台烟雨中 其中如楼下说的:绿、朝、少 以及 中 都是多音字,两个不好选,所以把最生僻的列出.

chao 南朝是一个朝代,如果是zhao解释不通啊再看看别人怎么说的.

jiāng nán chūn bō miǎo miǎo 江南春波渺渺【sòng 】kòu zhǔn 【宋】寇准 bō miǎo miǎo ,liǔ yī yī .gū cūn fāng cǎo yuǎn ,xié rì xìng huā fēi .波渺渺,柳依依.孤村芳草远,斜日杏花飞.jiāng nán chūn jìn lí cháng duàn ,píng mǎn tīng zhōu rén wèi guī .江南春尽离肠断,苹满汀洲人未归.

全诗的背法如下:《江南春》【唐】 杜牧千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风.南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中.意思是:江南大地鸟啼声声绿草红花相映,水边村寨山麓城郭处处酒旗飘动.南朝遗留下的四百八十多座古寺,无数的楼台全笼罩

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.qzgx.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com